1Q2017 - kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe