1H2019 - półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe