1Q2019 - kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe