R2019 - roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe