1Q2020 - kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe