1Q2021 - kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe