1Q2022 - kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe