3Q2022 - kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe