1H2023 - półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe