Relacje Inwestorskie
PJP MAKRUM S.A. 85-033 Bydgoszcz, Plac Kościeleckich 3
NIP: 5540234098, REGON: 002524300
tel. (+48 52) 561 23 30, fax: (+48 52) 376 74 03
sekretariat@projprzem.com