FAQ

AKCJE I DYWIDENDA

Jak mogę kupić akcje PJP Makrum S.A.?

Jeśli jeszcze nie posiadasz rachunku inwestycyjnego, należy założyć go w wybranym domu maklerskim. Po założeniu rachunku i zasileniu go w środki finansowe, można rozpocząć składanie zleceń, czyli kupowanie i sprzedawanie akcji wybranej spółki.

Czy mogę kupić akcje bezpośrednio od spółki?

Nie, spółka notowana jest na rynku regulowanym, w związku z czym, akcje nabywać można wyłącznie za pośrednictwem domów maklerskich. Spółka nie prowadzi i nie może prowadzić sprzedaży bezpośredniej poza rynkiem.

Na jakich giełdach i od kiedy jest notowana jest PJP Makrum?

PJP Makrum jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 roku. 

Czy obecnie istnieją jakieś akcje uprzywilejowane?

Nie, spółka nie posiada akcji uprzywilejowanych.

Czy spółka wypłaca dywidendę?

PJP Makrum w ciągu ostatnich 11 lat, wypłaciła dywidendę aż 8 razy, przeznaczając na ten cel prawie 30 mln zł..

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

W jakich branżach działa PJP Markum?

PJP Makrum wyróżnia w swojej działalności dwa segmenty: budownictwa przemysłowego oraz produkcji przemysłowej, w ramach której funkcjonują takie linie produktowe jak: systemy przeładunkowe, maszyny Makrum, systemy parkingowe MODULO, wyposażenie magazynu (wózki widłowe i regały wysokiego składowania).

Jakie spółki i marki należą do Grupy Przemysłowej?

Do Grupy Przemysłowej PJP Makrum należą takie spółki jak Projprzem Budownictwo Sp. z o.o., IPZ Sp. z o.oo., QDS24 Sp. z o.o., PROMSthal Lltd, PROMStahl GmbH oraz PROMStahl Sp. z o.o. W ramach działalności spółki Promstahl funkcjonują dodatkowo marki produktowe Promlift i Modulo, zaś w PJP Makrum marka produktowa Makrum.

Która z działalności jest w spółce najistotniejsza? 

Staramy się symetrycznie rozwijać wszystkie linie produktowe. Procentowo największy udział w przychodach ma w większości okresów sprawozdawczych budownictwo przemysłowe oraz systemy przeładunkowe.

WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Kiedy odbywają się Walne Zgromadzenia spółki?

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki, tak jak większości spółek notowanych na GPW, od wielu lat odbywają się każdego roku w czerwcu. Ponadto spółka zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia każdorazowo, kiedy zaistnieje potrzeba podjęcia przez większość akcjonariuszy istotnej dla spółki decyzji.

Co się robi na WZA?

Na Zwyczajnych Walnych Zgromadzeniach (ZWZA) podejmuje się co roku takie decyzje jak zatwierdzenie sprawozdań spółki (finansowego, zarządu, rady nadzorczej itd.) czy udzielenie absolutoriów członkom zarządu i rady nadzorczej. Ponadto na ZWZA, jak i nadzwyczajnych WZA, zgromadzeni akcjonariusze głosują w istotnych dla spółki kwestiach.

Jak mogę zarejestrować się na WZA PJP Makrum? Czy to kosztuje?

Po zasięgnięciu informacji o zwołaniu nowego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusz powinien skontaktować się z domem maklerskim prowadzącym jego rachunek i złożyć dyspozycję rejestracji na WZA. Można to zrobić osobiście, telefonicznie lub w niektórych instytucjach online za pomocą aplikacji. Koszt rejestracji zależy od cennika danego domy maklerskiego, zazwyczaj jest to 30-50 zł.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ I PRZEPŁYW INFORMACJI

W jakich częstotliwościach/kiedy spółka wypuszcza sprawozdania finansowe?

Spółka publikuje raport roczne, półroczne oraz kwartalne (za I oraz III kwartał). Dokładny terminarz publikacji znaleźć można w dziale Kalendarium.

Gdzie mogę znaleźć sprawozdania finansowe lub wysłuchać ich omówienia?

Sprawozdania finansowe spółki są niezwłocznie publikowane na stronie internetowej w dziale Raporty Okresowe. Notatki prasowe streszczające wyniki publikujemy w dziale Aktualności, a omówienia w formie video, dostępne są na kanale YouTube 'GK_IMMOBILE'. W przypadku dodatkowych pytań na temat raportów czy działalności spółki, zapraszamy do kontaktu.

Jak mogę uzyskać dodatkowe informacje na temat spółki?

Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych: Facebook, Twitter, Linkedin oraz kanału na YouTube. W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem relacji inwestorskich spółki, za pośrednictwem którego można przekazać pytania lub umówić się na osobiste spotkanie z zarządem w siedzibie spółki, spotkanie online lub rozmowę telefoniczną.